Medicinska rådgivares roll i försäkringsärenden

Skriftlig fråga 2013/14:380 av Runeson, Carin (S)

Runeson, Carin (S)

den 31 januari

Fråga

2013/14:380 Medicinska rådgivares roll i försäkringsärenden

av Carin Runeson (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Gång efter annan ställs personer inför faktum att försäkringsbolagens medicinska rådgivare i sina intyg till försäkringsbolaget gjort en sjukdoms­bedömning som inte stämmer överens med verkligheten. Detta är inte acceptabelt.

Försäkringsbolagens medicinska rådgivare och försäkringsbranschen anser att läkaren inte ska träffa patienten. Vid varje annan skada, till exempel på bilar och hus, besiktigas skadorna innan försäkringsbolagen fattar beslut.

De medicinska rådgivarna står heller inte under tillsyn av Socialstyrelsen eller annan myndighet eftersom de arbetar som tjänstemän antingen i ett anställningsförhållande eller som konsulter. Förhållandet att samme läkare upprätthåller dels en tjänst som är underställd ansvar inför Socialstyrelsen vid landstinget, oftast med nyckelfunktioner inom vissa specialiteter och dels en tjänst utan ansvar vid försäkringsbolag i arbete som medicinska rådgivare kan vara förtroendeskadligt. Som förstärkning av denna motsättning framstår det förhållandet att dessa läkare regelmässigt vittnar till försäkringsbolagens förmån i rättsliga processer i domstol.

För den enskilde patienten/försäkringstagaren upplevs detta ofta som frustrerande och dessutom många gånger som en omöjlighet när det gäller att få en adekvat skrivning i överensstämmelse med sjukdom eller skada i sitt intyg.

Är statsrådet beredd att göra en översyn av de medicinska rådgivarnas roll och medverkan i försäkringsärenden?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-01-31 Anmäld: 2014-02-04 Besvarad: 2014-02-04 Svar anmält: 2014-02-04
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-02-04)