EU-reklam i skolorna

Skriftlig fråga 2008/09:46 av Holm, Ulf (mp)

Holm, Ulf (mp)

den 30 september

Fråga

2008/09:46 EU-reklam i skolorna

av Ulf Holm (mp)

till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)

I den nya skolmjölksförordningen från EU så finns det med ett krav på att skolor som får subventioner från EU till bland annat mjölken som serveras i skolorna måste ha en affisch uppsatt som talar om att EU subventionerar skolmjölken. Att skolor tvingas sätta upp affischer för att göra reklam för EU är helt fel och mycket märkligt – märkligt därför att det finns en ganska stor enighet i Sverige om att reklam riktad mot barn inte ska vara tillåtet. Det är därför fel att EU ska tillåtas sätta upp sponsringsaffischer i skolorna.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga vilka initiativ jordbruksministern ämnar ta för att ta bort EU-kravet på att det måste sättas upp affischer från EU i skolorna ifall det finns sponsrad skolmjölk etcetera.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-09-30 Anmäld: 2008-10-01 Besvarad: 2008-10-08 Svar anmält: 2008-10-14
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-10-08)