dumpningen av radioaktivt avfall i Östersjön

Skriftlig fråga 1997/98:381 av Goës, Eva (mp)

Goës, Eva (mp)
Fråga 1997/98:381 av Eva Goës (mp) till miljöministern om dumpningen av radioaktivt avfall i Östersjön

I september 1996 publicerade Statens kärnkraftsinspektion (SKI) och SSI en gemensam rapport om hanteringen av radioaktivt avfall i Sverige fram till år 1980 och om hanteringen av radium och radiumavfall fram till år 1996. I rapporten redovisas även svensk dumpning av radioaktivt avfall i haven under 1950- och 60-talen. Tre dumpningsplatser anges: Landsortsdjupet, Danska Liljan (Göteborgs skärgård) och Atlanten. Uppgifterna är hämtade ur SKI:s tidskrift Nucleus.

Avfall från Värmdö dumpades vid tre tillfällen (åren 1958, 1961 och 1964, i Landsortsdjupet efter tillstånd från chefen för ostkustens marindistrikt. Försvaret hade sedan länge använt Landsortsdjupet för sänkning av bl.a. uttjänt ammunition. Även annat avfall såsom färg- och lackrester och skrotbilar dumpades där. Dumpningarna omfattade totalt ca 460 stycken 200-litersfat. Genom ingjutning i betong hölls specifika aktiviteten hos avfallet under 0,002 µCi/g, varför det enligt strålskyddsförordningen inte var att betrakta som radioaktivt.

Tångprov från Östersjön har visat på cesiumhalter på 50-84 becquerel längs den finska kusten och längs Bottenvikskusten var halterna 65-170 becquerel. Man hänvisar till Tjernobyl, kärnvapenprov och utsläpp från upparbetningsanläggningar men även dumpning av radioaktivt avfall.

Min fråga till ministern är:

Avser ministern utröna hur dumpning av radioaktivitet påverkat Östersjön?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1998-01-29 Anmäld: 1998-02-02 Besvarad: 1998-02-04
Svar på skriftlig fråga