Brottsoffers möjlighet till upprättelse i rimlig tid

Skriftlig fråga 2016/17:493 av Maria Abrahamsson (M)

Maria Abrahamsson (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Åklagare har slagit larm om allt färre inkomna brottsutredningar. I Skåne har polisen lanserat tanken på att medla mellan gängkriminella för att få stopp på våldsspiralen.

Uppklaringsprocenten är rekordlåg vid så gott som alla kategorier av brott; mord eller så kallad vardagsbrottslighet spelar ingen roll, brott förblir outredda.

En grundbult i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, som sedan 1995 gäller som svensk lag, är att medborgarna har rätt till en rättvis rättegång. Med rättvis avses bland annat att rättegången ska ske i rimlig tid. Men om brott i Sverige inte ens utreds - hur ska Sverige då kunna anses leva upp till konventionskravet om rättvis rättegång i rimlig tid?

Min fråga till statsrådet Anders Ygeman blir därför:

Hur säkerställer statsrådet att Sverige lever upp till Europakonventionen så att polisanmälda brott utreds och beivras och brottsoffer därmed får möjlighet till upprättelse i rimlig tid?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-12-12 Överlämnad: 2016-12-12 Anmäld: 2016-12-13 Svarsdatum: 2016-12-27 Sista svarsdatum: 2016-12-27
Svar på skriftlig fråga