Svensk rymdverksamhet - en strategisk tillgång?

Riksrevisionens granskningsrapport 2013:1

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: STATEN PÅ MARKNADEN

RiR 2013:1

Svensk rymdverksamhet

– en strategisk tillgång?

SVENSK RYMDVERKSAMHET – EN STRATEGISK TILLGÅNG?

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: STATEN PÅ MARKNADEN

TILL RIKSDAGEN

DATUM:
2013-01-31

DNR:
31-2011-1418

RIR 2013:1

Härmed överlämnas enligt 9 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport över effektivitetsrevision:

Svensk rymdverksamhet – en strategisk tillgång?

Riksrevisionen har granskat genomförandet av svensk rymdverksamhet.

Resultatet av granskningen redovisas i denna granskningsrapport.

Företrädare för Utbildningsdepartementet, Finansdepartementet, Rymdstyrelsen, Svenska rymdaktiebolaget och Institutet för rymdfysik har fått tillfälle att faktagranska
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida