Statens idrottspolitiska mål - en uppföljning med inriktning på barn och ungdomar

Rapport från riksdagen 2016/17:RFR12

Sammanfattning

Utgångspunkter

Kulturutskottet (KrU) beslutade den 27 januari 2015 att följa upp den statliga idrottspolitiken med inriktning på barn och unga. Utskotten har enligt reger- ingsformen till uppgift att följa upp och utvärdera riksdagsbeslut inom sina respektive ämnesområden. Denna uppföljning har genomförts av KrU:s upp- följnings- och utvärderingsgrupp.

Inledningsvis vill KrU:s uppföljnings- och utvärderingsgrupp lyfta fram id- rottsrörelsens stora betydelse när det gäller att bl.a. främja en god folkhälsa och skapa gemenskap och engagemang, inte minst hos barn och unga. Det finns runt om i landet ca 20 000 idrottsföreningar som sammanlagt har ca 3,2 miljoner medlemmar och ca 650 000 ideella ledare. Gruppen vill understryka att idrottsrörelsen bedriver ett mycket betydelsefullt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida