Offentlig utfrågning om funktionshindersperspektiv i kulturarvet

Rapport från riksdagen 2013/14:RFR4

Offentlig utfrågning om funktionshindersperspektiv i kulturarvet

ISSN
1653-0942

978-91-86673-74-1
Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2013

2013/14:RFR4

Förord

Kulturutskottet anordnade den 15 oktober 2013 en offentlig utfrågning om funktionshindersperspektiv i kulturarvet. Syftet med utfrågningen var att öka kunskapen om hur funktionshindersperspektivet belyses i kulturarvet och då särskilt informera sig om projektet Handikapphistoria i kulturarvet, som arbetat med att synliggöra historien om livet för personer med funktionsnedsättningar.

I det följande redovisas programmet för utfrågningen och en utskrift av den stenografiska uppteckningen som gjordes vid utfrågningen.

Stockholm i november 2013

Gunilla Carlsson

Ann Aurén

Kulturutskottets ordförande

Kanslichef
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida