Offentlig utfrågning om funktionshindersperspektiv i kulturarvet

Rapport från riksdagen 2013/14:RFR4

Hela dokumentet

Offentlig utfrågning om funktionshindersperspektiv i kulturarvet (pdf, 129 kB)
Offentlig utfrågning om funktionshindersperspektiv i kulturarvet
ISSN
1653-0942
978-91-86673-74-1
Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2013
2013/14:RFR4
Förord
Kulturutskottet anordnade den 15 oktober 2013 en offentlig utfrågning om funktionshindersperspektiv i kulturarvet. Syftet med utfrågningen var att öka kunskapen om hur funktionshindersperspektivet belyses i kulturarvet och då särskilt informera sig om projektet Handikapphistoria i kulturarvet, som arbetat med att synliggöra historien om livet för personer med funktionsnedsättningar.
I det följande redovisas programmet för utfrågningen och en utskrift av den stenografiska uppteckningen som gjordes vid utfrågningen.
Stockholm i november 2013

Gunilla Carlsson

Ann Aurén

Kulturutskottets ordförande

Kanslichef
3
2013/14:RFR4
Offentlig
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida