Digitaliseringen i skolan - dess påverkan på kvalitet, likvärdighet och resultat i utbildningen

Rapport från riksdagen 2015/16:RFR18

Hela dokumentet

Digitaliseringen i skolan - dess påverkan på kvalitet, likvärdighet och resultat i utbildningen (pdf, 633 kB)
Sammanfattning
Syftet med studien har varit att ge utskottet ett breddat och fördjupat kunskapsunderlag utifrån forskningsrön och andra studier om frågor om digitaliseringen inom skolan och dess påverkan på kvalitet, resultat och likvärdighet.
Översikten visar sammanfattningsvis att användningen av digitala verktyg i undervisningen har gett effekter på elevers
resultat
. Det finns dock endast ett fåtal undersökningar där effekterna någorlunda har isolerats, men de har visat på positiva resultat, t.ex. metoden att skriva sig till läsning. Det finns fortsatt behov av fler studier för att med säkerhet belysa effekterna.
Eftersom tillgång till och användning av digitala verktyg i dag varierar betydligt bland Sveriges skolor torde det rimligtvis finnas effekter på
likvärdigheten
. Det
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida