Autonomi och kvalitet - ett uppföljningsprojekt om implementering och effekter av två högskolereformer i Sverige Huvudrapport

Rapport från riksdagen 2014/15:RFR5

Huvudrapport
Sammanfattning

Denna huvudrapport sammanfattar resultaten av en uppföljning utförd av Dansk Center for Forskningsanalyse på uppdrag av riksdagens utbildningsutskott under perioden juni 2013 till november 2014. Uppföljningen har till syfte att belysa implementeringen och effekterna av autonomireformen och kvalitetsreformen och består av följande fyra delar:

1.en skrivbordsstudie som bildar utgångspunkten för undersökningen genom att beskriva reformerna i ett historiskt och internationellt perspektiv1

2.en intervjuundersökning med den högsta ledningen från 26 olika lärosäten om deras upplevelser av implementeringen och effekterna av de båda reformerna2

3.en enkätundersökning som riktar sig till de utbildningsansvariga om deras upplevelser och erfarenheter av reformprocesserna och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida