Autonomi och kvalitet - ett uppföljningsprojekt om implementering och effekter av två högskolereformer i Sverige

Rapport från riksdagen 2013/14:RFR22

Delredovisning 2: Intervjuundersökning med rektorer
Sammanfattning

Detta är den andra delredovisningen i ett uppföljningsprojekt om effekterna av autonomireformen och kvalitetsreformen, som infördes 2011 i det svenska universitets- och högskolesystemet med avsikten att öka dess kvalitet.

I delredovisningen presenteras resultaten av en intervjuundersökning med rektorer vid svenska universitet och högskolor. Syftet med intervjuundersökningen har varit att klarlägga uppfattningen om införandet och effekterna av autonomireformen och kvalitetsreformen. Intervjuundersökningen genomfördes fr.o.m. oktober 2013 t.o.m. februari 2014 och totalt har 26 personer intervjuats, 24 rektorer, 1 prorektor och 1 högskoledirektör.

Intervjuundersökningen är en del av ett större uppföljningsprojekt, som Dansk Center for Forskningsanalyse vid Aarhus universitet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida