Protokoll 2015/16:92 Torsdagen den 14 april

Protokoll 2015/16:92

§ 1  Anmälan om sammansatt utrikes- och försvarsutskott

Från sammansatta utrikes- och försvarsutskottet hade följande skrivelse kommit in:

Sammansatt utrikes- och försvarsutskott

1 bil.

Utrikesutskottet och försvarsutskottet har med stöd av 7 kap. 7 § riksdagsordningen i separata beslut kommit överens om att genom deputerade i ett sammansatt utskott gemensamt bereda proposition 2015/16:119 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali samt följdmotioner och proposition 2015/16:152 Samförståndsavtal om värdlandsstöd samt följdmotioner och motioner från allmän motionstid. Besluten fattades den 22 mars 2016 (prop. 2015/16:119) och den 5 april 2016 (prop. 2015/16:152) av utrikesutskottet samt den 5 april 2016 (prop. 2015/16:119) och den 12 april 2016 (prop. 2015/16:152)
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida