Störningar på webbplatsen

Under torsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Vårt framtida försvar

Proposition 2004/05:5

Vårt framtida försvar

Regeringens proposition 2004/05:5

Vårt framtida försvar

Prop.

2004/05:5

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 23 september 2004

Göran Persson

Leni Björklund

(Försvarsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Ominriktningen av det svenska försvaret fortsätter. Denna proposition innehåller förslag till förändringar av de ekonomiska förutsättningarna och den verksamhet som våra försvarsmyndigheter skall genomföra under åren 2005 – 2007 samt vissa frågor som rör det civila försvaret.

I propositionen föreslås att den ekonomiska ramen för utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet minskas stegvis för att vid ut- gången av 2007 vara tre miljarder kronor lägre än 2004. Regeringen av-
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

Inlämning: 2004-09-24 Bordläggning: 2004-09-24 Hänvisning: 2004-09-28 Motionstid slutar: 2004-10-11
Förslagspunkter (10)
Följdmotioner (28)