Vårt framtida försvar

Proposition 2004/05:5

Sammanfattning

Med Försvarsmaktens budgetunderlag och övriga redovisningar, Försvarsberedningens rapport samt det övriga underlag som arbets- gruppen har utarbetat, inhämtat eller tillställts, och som ingår i regeringens beslutsunderlag, kan regeringen nu redovisa en inriktning avseende utformningen av den framtida grundorganisationen.

Regeringen redovisar på annan plats i denna proposition överväganden och förslag om ekonomi och om utformningen av insatsorganisationen m.m. Med detta som grund och med tillämpning av den arbetsmodell som redovisats tidigare har inriktningen avseende den framtida grundorganisationen kunnat utformas.

Prop. 2004/05:5

149

Överväganden

Prop. 2004/05:5

Inledning

Traditionellt har frågor om Försvarsmakten behandlats i ordningen led- ningsförband,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

Inlämning: 2004-09-24 Bordläggning: 2004-09-24 Hänvisning: 2004-09-28 Motionstid slutar: 2004-10-11
Förslagspunkter (10)
Följdmotioner (28)