Vårändringsbudget för 2015

Proposition 2014/15:99

Händelser

Inlämnad: 2015-04-15 Bordlagd: 2015-04-15 Hänvisad: 2015-04-16 Motionstid slutar: 2015-05-06

Avsändare

Hela dokumentet

Vårändringsbudget för 2015 (pdf, 916 kB)
Vårändringsbudget för 2015
Regeringens proposition 2014/15:99
Vårändringsbudget för 2015

Regeringens proposition 2014/15:99
Vårändringsbudget för 2015
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 9 april 2015
Stefan Löfven
Magdalena Andersson
(Finansdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
Propositionen innehåller förslag till ändrade utgiftstak samt förslag till ändringar avseende statens inkomster och utgifter för budgetåret 2015.
PROP. 2014/15:99
Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ....................................................................................

13

2

Lagförslag

..............................................................................................................

23

2.1
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Förslagspunkter (54)