om vissaa organisationsfrågor m.m. rörande försvaret

Proposition 1977/78:65

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop. 1977/78: 65 Regeringens proposition

1977/78: 65

om
vissa organisationsfrågor m. m. rörande försvaret;

beslutad
den 15 december 1977.

Regeringen
föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i bifogade utdrag av
regeringsprotokoll.


regeringens vägnar.

THORBJÖRN
FÄLLDIN

ERIC
KRÖNMARK

Propositionens
huvudsakliga innehåll

1
propositionen föreslåsalt Sundsvalls luftvärnsregemente (Lv 5) läggs ned. Vidare
föreslås att Skånska luftvärnsregementet (Lv 4) i Malmö fiyttas till Ystad och
där samordnas med Södra skånska regementet (P7/Fo II). Förslag läggs också fram
om föriäggning av Svea trängregemenle (T 1) i Linköping till Livgrenadjärregementets
(I 4/Fo 41) och Svea artilleriregementes
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida