om radions och televisionens fortsatta verksamhet m.m.

Proposition 1977/78:91

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop.
1977/78:91 Regeringens proposition 1977/78:91

om radions och televisionens
fortsatta verksamhet m. m.;

beslutad den 16 februari 1978.

Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som
har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.

På regeringens vägnar

THORBJÖRN FÄLLDIN

JAN-ERIK WIKSTRÖM

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen behandlas radions och televisionens
organisation och in­riktning under perioden fram t.o.m. budgetåret 1985/86.
Förslagen utgår från den grundsyn om radio och TV i allmänhetens tjänst som
präglar gäl­lande avtal mellan staten och Sveriges Radio. Detta innebär att
radio- och TV-verksamhelen på samma sätt som f, n. skall garanteras en fri och
i
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida