om datapolitik

Proposition 1984/85:220

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

IVop.
1984/85:220

Regeringens proposition 1984/85:220

om datapolitik;

beslutad tlen 6jiini 1985.

Regeringen förelägger riksdagen vad som upplagits i
bifogade uidrag av regeringsprolokoll för de åtgärder och de ändamål som
framgår av föredra­gandens hemställan.

?a regeringens vägnar INGVAR CARLSSON

SVANTE LUNDKVIST

Propositionens huvudsakliga innehåll

1 denna proposition redovisas regeringens arbete på det
datapolitiska området. I proposilionen föreslås också atl riksdagen godkänner
vissa rikllinjer för den framlida datapolitiken.

Riktlinjerna innebär bl. a. när det gäller användningen av
datatekniken i arbetslivet en satsning på syslem och datorprogram som främjar
de anställ­das kompetens och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida