om arméns utveckling och totalförsvarets planeringssystem, m. m.

Proposition 1989/90:9

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1989/90:9

om arméns utveckling och totalförsvarets planeringssystem,
m. m.

Prop. 1989/90:9

Regeringen
förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag ur
regeringsprotokollet den 5 oktober 1989 för de åtgärder och det ändamål som
framgår av föredragandens hemställan.


regeringens vägnar Ingvar Carlsson

Roine
Carlsson

Propositionens huvudsakliga innehåll

I
propositionen föreslås ändringar i arméns utbildningssystem och fredsor­ganisation,
m. m. Förändringar föreslås även i marinens och flygvapnets utbildningssystem.
Vidare redovisas resultatet av en granskning av totalför­svarets
planeringssystem. Förslagen och redovisningarna grundar sig i hu­vudsak på ett
betänkande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Händelser

Inlämning: 1989-10-09 Bordläggning: 1989-10-10 Hänvisning: 1989-10-11 Motionstid slutar: 1989-10-25
Förslagspunkter (8)
Följdmotioner (54)