Nationaldagen den 6 juni som allmän helgdag

Proposition 2004/05:23

Regeringens proposition 2004/05:23

Nationaldagen den 6 juni som allmän helgdag

Prop.

2004/05:23

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 7 oktober 2004

Thomas Östros

Pär Nuder

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslår regeringen att nationaldagen den 6 juni skall bli allmän helgdag från och med år 2005. Annandag pingst skall samtidigt upphöra att vara allmän helgdag.

1

Innehållsförteckning

Prop. 2004/05:23

1

Förslag till riksdagsbeslut..................................................................

3

2

Förslag till lag om ändring i lagen (1989:253) om allmänna

helgdagar ...........................................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2004-10-12 Bordläggning: 2004-10-13 Hänvisning: 2004-10-14 Motionstid slutar: 2004-10-28