Lag om elektronisk kommunikation, m.m.

Proposition 2002/03:110

Lag om elektronisk kommunikation, m.m.

Regeringens proposition 2002/03:110

Lag om elektronisk kommunikation, m.m.

Prop.

2002/03:110

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 20 mars 2003

Göran Persson

Ulrica Messing

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en lag om elektronisk kommunikation. Den nya lagen skall ersätta nuvarande telelag (1993:597) och lag (1993:599) om radiokommunikation. Lagen skall gälla elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster med tillhörande installationer och tjänster samt annan radioanvändning. Lagen skall dock inte vara tillämplig på innehåll som överförs i elektroniska kommunikationsnät med hjälp av elektroniska kommunikationstjänster.

Målet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2003-03-27 Bordläggning: 2003-03-27 Hänvisning: 2003-03-28 Motionstid slutar: 2003-04-11
Förslagspunkter (3)