Lag om elektronisk kommunikation, m.m.

Proposition 2002/03:110

Händelser

Inlämning: 2003-03-27 Bordläggning: 2003-03-27 Hänvisning: 2003-03-28 Motionstid slutar: 2003-04-11

Hela dokumentet

Lag om elektronisk kommunikation, m.m. (pdf, 2 MB)
Lag om elektronisk kommunikation, m.m.
Regeringens proposition 2002/03:110

Lag om elektronisk kommunikation, m.m.

Prop.

2002/03:110

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 20 mars 2003
Göran Persson
Ulrica Messing
(Näringsdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås en lag om elektronisk kommunikation. Den nya lagen skall ersätta nuvarande telelag (1993:597) och lag (1993:599) om radiokommunikation. Lagen skall gälla elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster med tillhörande installationer och tjänster samt annan radioanvändning. Lagen skall dock inte vara tillämplig på innehåll som överförs i elektroniska kommunikationsnät med hjälp av elektroniska kommunikationstjänster.
Målet för telepolitiken
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Förslagspunkter (3)