Kvalificerad yrkesutbildning m.m.

Proposition 1995/96:145

Regeringens proposition

1995/96:145

Kvalificerad yrkesutbildning m.m.

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 22 februari 1996

Mats Hellström

Ylva Johansson

(Utbildningsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen läggs fram förslag till en försöksverksamhet med viss

kvalificerad yrkesutbildning med stark arbetsplatsintegrering.

Den nya kvalificerade yrkesutbildningen avses ge de fördjupade teoretiska och

praktiska kunskaper som krävs för att självständigt och i lag utföra

kvalificerade uppgifter i en modernt organiserad produktion av varor eller

tjänster. Försöksverksamheten föreslås omfatta 1 700 nybörjarplatser och inledas

under år
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Händelser

Inlämning: 1996-03-04 Bordläggning: 1996-03-04 Hänvisning: 1996-03-05 Motionstid slutar: 1996-03-19
Förslagspunkter (4)
Följdmotioner (16)