Anmälningsskyldighet vid utstationering

Proposition 2012/13:71

Regeringens proposition 2012/13:71

Anmälningsskyldighet vid utstationering

Prop.

2012/13:71

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 14 februari 2013

Fredrik Reinfeldt

Hillevi Engström

(Arbetsmarknadsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att arbetsgivare som utstationerar arbetstagare i Sverige enligt lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare ska vara skyldiga att anmäla utstationeringen och att utse och anmäla en kontaktperson här. Anmälan ska göras till Arbetsmiljöverket. Kontaktpersonen ska vara behörig att ta emot delgivningar för arbetsgivarens räkning. En sådan behörighet ska anses gälla genom anmälan av kontaktpersonen. Kontaktpersonen ska även kunna tillhandahålla sådana
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

Inlämning: 2013-02-19 Bordläggning: 2013-02-19 Hänvisning: 2013-02-20 Motionstid slutar: 2013-03-06
Förslagspunkter (1)