Klimaträttvisa inför Warszawa och dess efterföljare

Motion 2013/14:MJ468
av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Avsändare (8)

Hela dokumentet

Klimaträttvisa inför Warszawa och dess efterföljare (doc, 191 kB)
Motion till riksdagen
2013/14:MJ468
av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Klimaträttvisa inför Warszawa och dess efterföljare
V546

1
Innehållsförteckning
2
Förslag till riksdagsbeslut
3

3
Inledning
6

4
Vänsterpartiets utgångspunkter i klimatpolitiken
6

4.1
Rättvist miljöutrymme
6

4.2
Klimaträttvisa
7

4.3
Klimat, klass och kön
7

4.4
Rika påverkar klimatet mer
7

4.5
Fattiga drabbas hårdast
8

4.6
Män har större klimatpåverkan än kvinnor
9

4.6.1
Fakta om mäns större klimatpåverkan
9

4.7
Kvinnor mest utsatta
10

4.7.1
Fakta om kvinnors utsatthet
10

5
Sveriges strategi inför Warszawa
11

5.1
Klimatförändringarna – det vetenskapliga underlaget inför Warszawa
11

5.1.1
Räcker tvågradersmålet?
12

5.2
Nya klimatmål
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Yrkanden (28)