Ersättning vid borgerlig vigsel

Motion 2008/09:C256 av Lars Mejern Larsson och Ann-Kristine Johansson (s)

av Lars Mejern Larsson och Ann-Kristine Johansson (s)
s68024

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av den ekonomiska ersättningen för förrättare av borgerlig vigsel och partnerskap.

Motivering

Att vara borgerlig vigselförrättare är ett hedervärt uppdrag. Man får vara med och dela människors glädje i stora stunder. Men det är också ett arbete som kräver engagemang och förberedelser.

Idag är ersättningen mycket låg för förrättare av borgerlig vigsel och partnerskap. Länsstyrelsen betalar ut 110 kronor – och för nästkommande vigslar samma dag 30 kronor. Ersättningen har inte förändrats sedan 1985! Det är dags att se över ersättningsnivån nu.

Stockholm den 29 september 2008

Lars Mejern Larsson (s)

Ann-Kristine Johansson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-01
Yrkanden (1)