Civil registrering av äktenskapet

Motion 2008/09:C392 av Cecilia Wikström i Uppsala (fp)

av Cecilia Wikström i Uppsala (fp)
fp1393

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om civil registrering.

Motivering

Den statliga Äktenskaps- och partnerskapsutredningen har föreslagit att trossamfunden ska få behålla vigselrätten och att vigselförrättarna även fortsättningsvis ska ges möjlighet att neka att viga samkönade par. Men kyrkan och staten har skiljts åt och det finns därför ingen anledning att blanda ihop deras uppdrag och funktioner. Istället bör rätten att registrera par ligga hos staten. En civil myndighet bör inrättas där par som väljer att leva tillsammans kan registrera sitt äktenskap. Efter registreringen kan paret självt välja passande ceremoni i trossamfund eller föreningar. Exempel på land i Europa som har den här typen av äktenskapsförfarande är Frankrike, Tyskland, Belgien och Nederländerna.

Detta vill riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 6 oktober 2008

Cecilia Wikström i Uppsala (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-06
Yrkanden (1)