Avskaffa monarkin

Motion 2014/15:1569 av Johanna Jönsson (C)

av Johanna Jönsson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa monarkin.

Motivering

Sveriges statschef borde väljas av folket i demokratiska val. Att det fortfarande är ett ärftligt ämbete är helt enkelt inte värdigt en demokrati. Inga fler barn borde tvingas växa upp under den extrema press det innebär att födas in i kungafamiljen. Det är inte rimligt att vissa människor i vår demokrati av blodsband inte lyder under samma lagar som oss andra. Inga mer pengar som människor har kämpat ihop och betalat in i skatt bör gå till en verksamhet där riktig granskning saknas. Därför bör monarkin avskaffas och en utredning redovisa hur de uppgifter som idag åligger statschefen bäst kan utföras i enlighet med demokratiska grundprinciper.

.

Johanna Jönsson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-07 Granskad: 2014-11-07 Hänvisad: 2014-11-12
Yrkanden (1)