Fortkörning förbi vägarbeten

Motion 2017/18:3905 av Betty Malmberg (M)

av Betty Malmberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att höja bötesbeloppet vid fortkörning förbi pågående vägarbeten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För två år sedan beslutade danska folketinget att fördubbla bötesbeloppen för den som kör för fort förbi pågående vägarbeten. Syftet var att skapa säkrare arbetsplatser. Det var ett viktigt beslut som också Sverige borde ta efter.

I en enkät som Seko utförde år 2016, svarade åtta av tio vägarbetare att de oroade sig för bristande säkerhet och nästan varannan uppgav att de under det senaste året hade upplevt minst en trafikrelaterad incident.

Dessvärre visade Sekos undersökning också att antalet olyckor vid vägarbetsplatserna hade ökat stadigt sedan år 2009. Den här utvecklingen kan rimligtvis inte få fortsätta.

Det är bra att myndigheter och företag gör allt för att förhindra och minimera arbetsplatsolyckor på väg, men för att stävja de omdömeslösa fortkörningarna måste mer till. Undertecknad anser därför att regeringen bör se över möjligheten till att höja bötesbeloppet vid fortkörning förbi pågående vägarbeten. Detta måtte riksdagen ge regeringen tillkänna.

Betty Malmberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-09 Granskad: 2017-10-09 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)