Skärpta straff för våld i nära relationer

Motion 2017/18:3880 av Maria Stockhaus (M)

av Maria Stockhaus (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att straffet för våldsbrott bör skärpas och att det behövs ytterligare utbildningsinsatser kring våld i nära relationer, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det behövs en utredning om utökade möjligheter att skydda utsatta kvinnor och barn med uppdrag att föreslå konkreta åtgärder för att stärka skyddet för kvinnor som utsätts för våld av en partner eller före detta partner, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Varje år dödas i genomsnitt 16 kvinnor av en man som de har eller har haft en relation med. Det här är inget nytt fenomen. Så har det sett ut sedan början av 90-talet och går vi längre utgör det den mest extrema formen av mäns våld mot kvinnor.

Den största bakomliggande förklaringen till våldet är mannens kontrollbehov över kvinnan, vilket blir tydligt då fler än hälften av brotten begås i samband med separation. Enligt Brås rapport Utvecklingen av dödligt våld mot kvinnor i nära relationer sker 80procent av det dödliga våldet mot kvinnorna i någon av de inblandades hem eller i det gemensamma hemmet. Det är en större andel än för dödligt våld generellt.

När en kvinna dödas av nuvarande eller tidigare partner är det ofta kulmen på en lång period av våld och hot. Nära hälften av brotten har föregåtts av anmälningar till polisen.

Redan under alliansregeringen vidtogs åtgärder men när kvinnor fortfarande mördas av någon de har eller har haft en relation till är det uppenbart att något mer behöver göras. Att mord händer trots att kvinnan vänt sig till myndigheter och sökt hjälp för att komma ur sin misshandelsrelation är fullständigt oacceptabelt.

Det behövs en utredning kring utökade möjligheter att skydda utsatta kvinnor och barn med uppdrag att föreslå konkreta åtgärder för att stärka skyddet för kvinnor som utsätts för våld av en partner.

Vidare bör straffet för våldsbrott skärpas och det behövs ytterligare utbildningsinsatser kring våld i nära relationer.

Maria Stockhaus (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (2)