Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Motion 2017/18:3850 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2017/18:3850

av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Anslagsförslag 2018 för utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (KD)

1:1

Polismyndigheten

24 516 124

1:2

Säkerhetspolisen

1 492 507

1:3

Åklagarmyndigheten

1 519 317

+15 000

1:4

Ekobrottsmyndigheten

677 008

1:5

Sveriges Domstolar

5 601 459

+35 000

1:6

Kriminalvården

8 648 702

1:7

Brottsförebyggande rådet

148 270

1:8

Rättsmedicinalverket

425 276

1:9

Gentekniknämnden

5 547

1:10

Brottsoffermyndigheten

47
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)