Brottsoffer

Motion 2017/18:3849 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2017/18:3849

av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Brottsoffer

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Sätt brottsoffret i fokus

Stöd till föreningar

Straffen för brott mot person

Ökad inbetalning till Brottsofferfonden

Medling

Anmälningsstatistik

Utveckla polisens arbetssätt

Kunskapslyft för professioner som kommer i kontakt med unga brottsoffer

Utredning, uppföljning och återkoppling till brottsoffer

Säkerställ kvalitet i brottsofferstödet

Viktimologisk forskning

Information om möjligheten att överpröva nedlagd förundersökning

Fortsatt maktlöshet efter brottet

Automatisk utbetalning av skadestånd

Inför civilkuragelagstiftning

Stödcentrum för unga brottsoffer

Gör det möjligt att vittna anonymt

Förslag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (14)