Friskvårdsbidrag för ridning och golf

Motion 2017/18:3830 av Maria Stockhaus (M)

av Maria Stockhaus (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda om ridning och golf kan inkluderas i friskvårdsavdraget och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi vet att antalet sjukskrivningar ökar och att det främst är den psykiska ohälsan som ökar lavinartat. Från regeringen har man varit tydlig med att arbetsgivarna behöver ta ett större ansvar för att bland annat förebygga stress. Enligt en undersökning som Europeiska arbetsmiljöbyrån gjort är svenskarna bland de arbetstagare som är mest stressade i Norden. Under 2015 fattade Arbetsmiljöverket beslut om en ny föreskrift om den arbetsrelaterade hälsan i ett led för att minska ohälsan.

Även om det krävs mer forskning för dra stora slutsatser finns flera studier som visar på positiva resultat av ridning när det gäller rehabilitering och återhämtning. Depression, ångest och stress gynnas av samvaro med djur, liksom av vistelse i natur och utemiljöer.

I studier där ridning har ingått som behandling, är förbättrad kroppskännedom, balans, ökad förmåga till muskelavspänning, smärtlindring, sänkt ångest, ökad självkännedom och förbättrad självkänsla exempel på dokumenterade effekter. Därutöver har mätningar också visat på sänkningar av puls, blodtryck och stresshormoner hos deltagarna. Ridning kan därför passa patienter med till exempel neurologiska sjukdomar, muskelproblem, stressrelaterad ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar. Samvaron med hästen ger också möjligheter till träning av sociala och psykologiska färdigheter. Detta på grund av att det krävs uppmärksamhet och närvaro för att samarbeta med hästar på ett säkert sätt. Skötsel och hantering av hästar ställer dessutom speciella krav på planering, ledarskap, ansvarstagande och lyhördhet.

I Sverige finns det ca 500 000 personer som ägnar sig åt golfspelande. Precis som ridning så är inte heller golfares medlemsavgifter något som räknas som friskvård och därmed kan inte arbetsgivaren ge något friskvårdsbidrag. För undertecknad är detta obegripligt. Golf är en sport som bidrar till ökad hälsa. Därmed borde både ridning och golf av Skatteverket tillåta arbetsgivare inkludera detta som friskvårdsbidrag.

Maria Stockhaus (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)