Inköp av Spiggen till Statens försvarshistoriska museer

Motion 2017/18:3781 av Mikael Jansson (SD)

av Mikael Jansson (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten bör köpa in Spiggen för att finna en bra museal placering och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

HMS Spiggen, Sveriges enda miniubåt, såldes till Kalix för att i denna kommuns försorg få en slutlig fin placering. Av olika skäl har det inte fungerat tillfyllest. Staten bör nu lämpligen köpa tillbaka miniubåten för att om inte annat själva finna en bra museal placering.

För att visa respekt för de ansträngningar som har gjorts av dem som försvarade landet innan oss och för att lyfta fram det teknik- och militärhistoriskt intressanta med HMS Spiggen bör vi ge henne en museal placering.

Mikael Jansson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)