Rättvisare pensioner för kvinnor som tar hand om sina egna barn hemma

Motion 2017/18:3779 av Mikael Jansson (SD)

av Mikael Jansson (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kvinnor som är hemma och tar hand om egna barn yngre än sju år ska få pensionstillskott som ger dem samma pensionsuppbyggnad som en sjuksköterska med normallön under dessa år, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att föräldrar som bor ihop ska dela på intjänade pensionspoäng under de år mamman är hemma med barn under sju år, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Valfrihet inom barnomsorgen ger föräldrarna möjlighet att välja mellan att ta hand om sina egna barn, att nyttja dagmamma eller att använda sig av daghem. Det är viktigt att det är ekonomiskt neutralt att välja mellan dessa alternativ, och man ska då vara medveten om att daghemsalternativet ofta är ett dyrt alternativ för samhället.

Eftersom det är mamman som föder och ammar barnen så är det av tradition kvinnorna som är hemma med barnen. Detta självpåtagna ansvar leder till att kvinnor får lägre pension. Det finns moraliska och praktiska skäl för att de ska få pension för hemmaåren med barnen eftersom folket måste kunna reproducera sig självt. Det gynnas genom åtgärder som lyfter barnafödandet.

Kvinnan tar större ansvar för barnen, vilket ger henne lägre pension. En särskild hemmafrupension skulle ställa det till rätta i viss mån.

Ett ytterligare problem är att skilsmässor idag tyvärr är vanligt. Detta har också konsekvenser för hemmavarande mödrars ekonomiska situation. Mannen tar sina intjänade pensionspoäng med sig när förhållandet tar slut, medan mamman som gjort sin del av familjens arbete blir utan. Vi anser att detta är en orättvisa och att de två föräldrarna ska dela på pensionspoängen för de år som mamman har varit hemmavarande med barn under sju år. Vid en sådan sammanslagning räknas hemmabarnspensionen in för mammans del.

Mikael Jansson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (2)