Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Motion 2017/18:3771 av Tomas Tobé m.fl. (M)

av Tomas Tobé m.fl. (M)
Sammanfattning

Polisens resurser ska stärkas för att öka tryggheten. Moderaterna vill tillföra resurser för att utbilda och anställa 5 000 nya poliser till år 2025. Vi tillför även resurser för att Polismyndigheten ska kunna anställa 5 000 civilanställda under samma period. Totalt vill Moderaterna förstärka Polismyndigheten med 10 000 polisanställda till år 2025. Vi tillför även medel i syfte att höja polisernas löner med i genomsnitt 3 000 kronor per polis och månad.

Utöver detta vill vi utrusta alla utsatta områden med trygghetskameror, tillföra medel till ett utrustningslyft för polisen samt inrätta en extern tillsynsmyndighet för polisen och Kriminalvården.

Moderaterna tilldelar även Säkerhetspolisen ytterligare resurser för att bekämpa terrorism och ger ökade anslag till Nationella
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (12)