Dansbandsmoms

Motion 2017/18:3676 av Camilla Waltersson Grönvall och Jenny Petersson (båda M)

av Camilla Waltersson Grönvall och Jenny Petersson (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över en harmonisering av mervärdesskattelagstiftningen avseende den s.k. dansbandsmomsen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

När riksdagen tog beslut om sänkt kulturmoms så var de flesta överens om att det var viktigt. Men vad som var kultur hanterades inte fullt ut. Svensk dansbandsmusik är en folkrörelse med en tydlig koppling till både folkhälsa och kultur. Unga som gamla dansar och intresset har ökat. Tyvärr är det politiska systemet inte harmoniserat med verkligheten. Här blev det mycket tydligt att en gränsdragning mellan musik gjorts som får mycket märkliga konsekvenser. Exemplifierat genom följande:

Den som går på en konsert och lyssnar på en dansbandslåt betalar 6 procent i moms.

Den som går och lyssnar på samma låt och dansar till orkesterns musik betalar 25procent i moms.

Detta är ett tydligt exempel där en gränsdragning av kultur gjorts på ett omotiverat och märkligt sätt.

Mervärdesskattesystemet i Sverige är divergerat med 25 procent som den vanligaste momsskattesatsen samt 12 och 6 procent. Att ha olika momssatser inom en och samma bransch är i dag inte ovanligt, och det finns flera exempel på detta. Momssatsen på entréavgifter till nöjesparker är 25 procent medan momssatsen på entréavgifter till djurparker är 6 procent. Detta trots att de är inom samma bransch.

När en person går och dansar till Streaplers i Parken i Halmstad betalar hon eller han 25 procent moms på biljetten. När samma person sedan väljer att gå och lyssna på exakt samma musik med Streaplers i en konsertsal på N3 i Trollhättan är det 6 procents moms som gäller.

Är syftet att publiken ska få möjligheten att dansa är momsen alltså 25 procent istället för 6 procent. Höga skatter är kontraproduktivt och när det gäller tobak eller skatter och avgifter på utsläpp från bilar är syftet således att minska konsumtionen av sådana varor. Att uppmuntra människor att sitta stilla och lyssna på en konsert där en låg momssats tillämpas, rimmar illa jämfört med att en dansbandskväll där människor får röra på sig belastas med en momssats på 25 procent. Att sänka momssatsen för att gå och dansa till dansbandsmusik skulle alltså bland annat vara en investering för den allmänna folkhälsan.

Det finns fördelar med en enhetlig moms. För ett dynamiskt näringsliv för fler växande företag bör det införas en enhetlig moms inom en och samma bransch. En så låg momssats som möjligt bör eftersträvas. Ovanstående exempel med divergerande momssatser för samma musik, men där publiken i det ena fallet interagerar med underhållningen, är ett tydligt exempel på att mervärdesskattelagstiftningen inte fungerar optimalt och där konsekvenser uppstår.

Därför anser vi att regeringen bör se över möjligheten att harmonisera mervärdesskattelagstiftningen på ett sådant sätt att en enhetlig momssats kan tillämpas både i fråga om dansbandsunderhållning och för en konsert som idag räknas som kultur.

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Jenny Petersson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)