Avskaffa hinder mot fiberutbyggnad

Motion 2017/18:3672 av Camilla Waltersson Grönvall och Maria Stockhaus (båda M)

av Camilla Waltersson Grönvall och Maria Stockhaus (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt göra nödvändiga justeringar i kommunallagen för att underlätta fiberutbyggnad och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är en kunskapsnation och i en sådan är snabb och effektiv uppkoppling en viktig komponent. Fiberuppkoppling är idag en mycket angelägen fråga och för många invånare ett viktigt argument för bosättning och möjlighet att bedriva sitt arbete. Trots att det både kan vara effektivare och billigare att låta ett kommunalt bolag dra fiber över kommungränsen, så är detta idag inte möjligt enligt kommunallagen.

Ett sådant exempel är Halmstads kommunala stadsnätsbolag som hösten 2015 arbetade för att dra fram bredbandsfiber fram till byn Gräsås. Men vid ett rött skjul tog det stopp, för på andra sidan går gränsen till Falkenberg och det kommunala Halmstadsbolaget fick inte bygga över till nästa kommun.

Kommunala bolag får bara ha verksamhet i den egna kommunen, enligt den så kallade lokaliseringsprincipen i kommunallagen. Falkenberg bygger visserligen också ut fibernätet, men från det hållet blir det både dyrare och mer tidsödande att komma fram.             

Skall regeringens egen fiberutbyggnadsplan om 90 procent av hushållen senast 2020 vara rimlig så är det av största vikt att erforderlig förändring görs i kommunallagen för att möjliggöra en snabbare, effektivare och mer kostnadseffektiv utbyggnad.

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Maria Stockhaus (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)