Olagliga körkort

Motion 2017/18:3662 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en tydlig handlingsplan och att genomföra den för att få bort de olagliga körkorten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag ställer vi höga och ofta svåra krav för att kunna ta körkort. Vi har krav på extra utbildningar för yrkestrafiken för att de ska vara godkända. Idag är det dock många som kör på våra vägar utan ett lagligt körkort och saknar den kunskap som krävs för att ha ett körkort. Detta är ur ett trafiksäkerhetsperspektiv en stor risk och vi måste arbeta för att stoppa detta. Det är oacceptabelt att regeringen och polisen inte tar tag i problemet. Därför bör vi se till att arbeta mera aktivt och få EU att ta sitt ansvar så att de utformar körkorten på ett sätt som gör det svårare att förfalska. Regeringen och polisen måste därtill ta sitt ansvar och utforma en tydlig plan på vad som krävs för att stoppa de olagliga körkorten och se till att denna plan genomförs.

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)