Utvärdering av körkortskraven för motorcykel

Motion 2017/18:3661 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten att utvärdera de nya kraven för att ta mc-körkort enligt EU-direktivet och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten att ta fram förslag på hur systemet för mc-körkort kan förbättras och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten att undersöka om Sverige kan bli försöksland i EU för ett nytt system för att få mc-körkort och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

De nya reglerna för att ta körkort efter EU-direktivet är både komplicerade och kostsamma. Reglerna för körkort bör därför utvärderas omgående, för att underlätta denna byråkratiska och dyrbara process. Jag föreslår därmed att Sverige ska utvärdera de nya reglerna och återkomma med förslag på förbättringar. Sverige bör också ansöka i EU om att få bli försöksland att testa de nya förslagen i sådana fall.

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (3)