Åtgärder för att skydda kristna flyktingar mot förföljelse i Sverige

Motion 2017/18:3659 av Mikael Oscarsson (KD)

av Mikael Oscarsson (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om snabbare vägar till trygghetsboende för kristna flyktingar som drabbas av förföljelse i Sverige och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om information till myndigheter om religionens betydelse och konvertiters särskilda utsatthet och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om information till asylsökande och nyanlända och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjliggöra anonym rapportering för att synliggöra problemet i den utsträckning det faktiskt förekommer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Många kristna flyktingar utsätts för våld och hot av andra asylsökande. Tystnaden kring dessa brott måste brytas. I juni 2017 presenterade den internationella organisationen Open Doors en undersökning om religiöst motiverad förföljelse mot kristna flyktingar i Sverige. Rapporten bygger på personliga vittnesmål och berättelser från 123 kristna flyktingar som alla har utsatts för förföljelse här i Sverige på grund av sin kristna tro. Det kan röra sig om dödshot, sexuella övergrepp, våldshandlingar och andra händelser. Samtidigt tros mörkertalet vara stort.

Av undersökningens 123 deltagare har över hälften (53 procent) utsatts för våldshandlingar minst en gång på grund av sin kristna tro. Nästan hälften (45 procent) har blivit dödshotade och 6 procent har utsatts för sexuella övergrepp på grund av sin tro.

Det är oacceptabelt och bedrövligt att vi i Sverige idag 2017 inte klarar att skydda kristna människor på flykt. Lika bedrövligt är det att verkligheten tvingar ansvariga myndigheter att flytta på offren för förföljelsen, medan förövarna får bo kvar. Den som trakasserar andra ska belastas för detta i asylprocessen samt att det bör bli enklare att flytta dessa personer till andra typer av boenden.

Vi måste värna om religionsfriheten i vårt samhälle. Varje enskild person som utsätts för dödshot, våld, systematiska påtryckningar eller liknande på grund av sin tro är en för mycket.

Förövarna är i de flesta fallen andra flyktingar eller immigranter, men de drabbade rapporterar även om händelser utförda av översättare och tolkar som egentligen ska hjälpa den asylsökande i kontakt med bland annat Migrationsverket.

Kristna har utsatts för förföljelse på platser utspridda över hela landet. Enkäterna besvarades av flyktingar tillsammans med kontaktpersoner, som har haft en personlig relation till dessa flyktingar. Några har avböjt att svara på grund av rädsla för ytterligare förföljelse.

De 123 deltagarna har tillsammans rapporterat minst 512 incidenter, men bara 33 personer har polisanmält någon av händelserna. Många har avstått från att anmäla då man anser att det inte hjälper, eller för att de är rädda för att situationen kommer att förvärras.

Det krävs fyra åtgärder för att skydda kristna flyktingar mot förföljelse i Sverige:

  • Snabbare vägar till trygghetsboende. De drabbades säkerhet och trygghet måste stå i fokus. Att bo under samma tak som en förföljare eller ha en tolk som hotar en är helt oacceptabelt. Det behövs flera trygghetsboenden och möjliggörande av snabbare vägar dit.
  • Behov av information till myndigheter om religionens betydelse och konvertiters särskilda utsatthet. Utbilda tjänstemän om vad kristen tro är och vad en konvertering till kristen tro kan innebära för en individ.
  • Behov av information till asylsökande och nyanlända. Ge tidig information till asylsökande och nyanlända om Sveriges lagar, rättigheter och skyldigheter om religionsfriheten och hur man anmäler till polisen ifall ens rättigheter kränks.
  • Möjliggör anonym rapportering för att synliggöra problemet i den utsträckning det faktiskt förekommer. På grund av rädsla för att situationen ska förvärras anmäls många incidenter inte. Det leder till en missvisande statistik och problemet syns inte trots att det existerar.

Europaparlamentet har tidigare varnat för att situationen för kristna flyktingar i Europa förvärras. EU-parlamentets senaste årsrapport om mänskliga rättigheter och demokrati i världen slår fast att kristna för närvarande är den religiösa grupp som utsätts för flest trakasserier och hot i länder världen över, även i Europa. Trots oron som väcks i rapporten har regeringen gjort väldigt lite för att lyfta dessa frågor, både i Sverige och internationellt. Exempelvis står det inget om förföljelsen av kristna i Sveriges utrikesdeklaration.

Inte minst Open Doors rapport borde av den anledningen stämma till eftertanke och leda till konkreta politiska åtgärder. Det kan aldrig vara acceptabelt att personer som själva ges skydd undan krig och förföljelse gör sig skyldiga till brott och allvarliga kränkningar av religionsfriheten. Alla flyktingar ska kunna känna sig trygga i Sverige – även de som har en kristen tro.

Mikael Oscarsson (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (4)