Reformera alkoholpolitiken till förmån för lågalkoholhaltiga alternativ

Motion 2017/18:3647 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD)

av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att reformera alkoholpolitiken till förmån för lågalkoholhaltiga alternativ och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Systembolaget har i dag lagstadgat monopol i Sverige på detaljhandel med spritdrycker, vin och öl som har en alkoholhalt överstigande 3,5 volymprocent. Denna gräns bör höjas till 9,5 volymprocent, så att även dagligvaruhandeln med flera tillåts sälja drycker motsvarande vad till exempel Systembolaget självt klassificerar som lågalkoholhaltiga. Givetvis ska försäljning av sådana drycker endast få ske till myndiga personer och möjligen kan även ett tillstånds- eller licensförfarande övervägas. I anslutning till detta så skulle även en återgång till 21 års åldersgräns för alkoholstarkare drycker kunna aktualiseras och tillämpas generellt, oavsett om införskaffandet sker hos Systembolaget, restaurang eller genom privat anskaffning från utlandet.

Sannolikt skulle ovanstående förslag leda till minskade försäljningsintäkter för Systembolaget, vilka då inte heller kan förväntas upprätthålla ett lika stort antal fysiska butiker som idag. Detta behöver emellertid inte medföra att samhällsservicen minskar, dels då Systembolaget redan idag levererar via ombud och dels då alltså tillgången på de lågalkoholhaltiga delarna av motsvarande sortiment ökar. Och även om konsumtionen av alkoholhaltiga drycker totalt sett kan antas öka så torde samtidigt den totala alkoholkonsumtionen som sådan snarare kunna minska genom föreslagen omställning.

Vidare så bör regeringen i egenskap av ägare ge Systembolaget i uppdrag att avbryta sina försök med hemleverans av alkohol, då detta knappast kan anses gynna vare sig folkhälsan eller den lokala handeln i övrigt.

Fredrik Eriksson (SD)

Jonas Millard (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)