Förbjud försäljning av smittad kyckling

Motion 2017/18:3573 av Betty Malmberg (M)

av Betty Malmberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det ska införas gränsvärden för försäljning av kycklingkött smittat av campylobacter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Campylobacter har blivit vanligare förekommande i färsk kyckling. Under 2016 blev mer än 11 000 svenskar sjuka i tarminfektioner, men mörkertalet bedöms vara mycket större. Enligt Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) torde antalet smittade vara mer än tio gånger så stort. Detta är illavarslande och utvecklingen måste tas på stort allvar. Campylobacter kan nämligen ge upphov till lika svåra sjukdomssymptom som till exempel salmonella. Men till skillnad från kyckling smittad av salmonella finns det inget lagrum som förbjuder försäljning av kycklingkött smittat med campylobacter. Detta måste åtgärdas.

Ur folkhälsosynpunkt anser smittskyddsläkare att Sverige ska införa gränsvärden som förbjuder producenter, såväl svenska som utländska, att sälja kyckling om smittvärdet har passerats. Det skulle ge kontrollmyndigheter som Livsmedelsverket och Jordbruksverket möjlighet att vidta kraftfulla åtgärder, till skillnad mot den dialog som myndigheterna är hänvisad till idag.

Med hänvisning till ovan anser undertecknad att det ska införas gränsvärden för försäljning av kycklingkött smittat av campylobacter. Detta måtte riksdagen ge regeringen tillkänna.

Betty Malmberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)