Spelmarknaden

Motion 2017/18:3561 av Jenny Petersson (M)

av Jenny Petersson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över undantag för lotteriförsäljning på kredit och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sverige är det förbjudet att sälja spel på kredit, men 2004 infördes ett undantag i lotterilagens 37 §.

I början av september avslöjade Dagens Nyheter att Socialdemokraternas lotteriverksamhet drivit tusentals människor till Kronofogden med spelskulder. I Hallands län handlar det om 289 personer som har skickats till kronofogden på uppdrag av Socialdemokraterna och SSU. Spelbolagen är ingen perifer verksamhet som Socialdemokraterna och SSU saknar kontroll över. I juridiska sammanhang beskriver Socialdemokraterna spelbolagen som en bolagiserad form av partiets verksamhet som inte på något sätt agerar självständigt. Alla vinster går direkt in i partikassan. Vinsterna finansierar Socialdemokraternas valrörelse och ca 90 procent av ungdomsförbundet SSU:s budget.

I Sverige är det olagligt att sälja spel och lotter på kredit. Tanken är att det ska skydda utsatta grupper från skuldsättning, men ideella organisationer har fått ett undantag. Detta har Socialdemokraterna och ungdomsförbundet SSU, partiet som i alla sammanhang talar om solidaritet och omsorg om de svagaste och mest utsatta i samhället, utnyttjat på ett moraliskt mycket tvivelaktigt sätt. Därför bör riksdagen ge regeringen tillkänna att det är dags att reformera systemet med krediter för att skydda att människor drabbas på det sätt som skett vid försäljning av bland annat Socialdemokraternas lotteri.

Jenny Petersson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)