Drogtester i skolan

Motion 2017/18:3560

av Roger Hedlund (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten att införa drogtester i skolan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi ser idag ett hårdnande klimat i skolorna, en del av problemen beror på missbruk av droger. Skolan ska vara en plats som främjar studier och skolmiljön ska vara fri från droger.

Drogproblematiken är stor i samhället. Därför vill jag genom detta förslag åter försöka se nya möjligheter till att få bukt med drogerna bland ungdomar. Idag genomförs redan obligatoriska drogtester i åtskilliga företag och verksamheter. Man gör detta dels i omtanke om personalen dels för att förebygga olyckor.

Missbruk bland ungdomar skapar trauman som olyckor, tidig död och kriminalitet. Kan vi genom förslaget få tag i ungdomar på ett tidigt stadium, förebygger vi utslagning, familjetragedier, kriminalitet och andra följdeffekter. Att hitta de ungdomar som använder sig av droger i tidigt stadium innebär även en samhällsekonomisk besparing. I många kommuner är socialnämndernas budget hårt belastade av kostnader kopplade till droganvändning.

Genom möjligheten till införande av drogtester i skolorna skulle vi kunna skapa ett positivt grupptryck, där elever lättare kan motivera för sig själva och sin omgivning varför de ej ska nyttja narkotika.

Roger Hedlund (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)