Licens på enhandsvapen för jägare

Motion 2017/18:3559 av Magnus Persson (SD)

av Magnus Persson (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om licens på enhandsvapen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag är det nästan omöjligt att få licens på ett enhandsvapen för annat än målskytte (förutom grytpistol). Idag finns många jägare som dels är aktiva som eftersöksjägare inom NVR som har hand om alla trafikeftersök i landet samt de jägare som är aktiva som hundförare vid olika jakter. Vid avlivningssituationer på framför allt vildsvin kan det idag vara befogat med ett enhandsvapen av grövre kaliber då det ofta är trånga och snabba situationer. Alternativet idag är att använda kniv, vilket i många fall kan vara svårt. Regeringen bör härmed se över licensreglerna gällande enhandsvapen för jägare som är registrerade eftersöksjägare eller etablerade hundförare samt yrkesjägare och ge dessa möjlighet att få jaktlicens på ett enhandsvapen.

Magnus Persson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)