Förbjud fällfångst av vildsvin

Motion 2017/18:3558 av Magnus Persson (SD)

av Magnus Persson (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förbud mot fällfångst av vildsvin och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi talar här om ett matnyttigt, stresskänsligt samt flocklevande vilt med en komplicerad social struktur, vilket gör att fällfångst ej är lämpligt. Utifrån SVA:s studie kan man dra slutsatsen att fällfångade vildsvin blir betydligt sämre mat. Forskningen visar också att en majoritet av fällfångade vildsvin visar klara tecken på PSE-syndrom (försämrad köttkvalité pga stress), vilket tyder på att stressfaktorn är hög. Det handlar även om etik, då risken att skilja diande kultingar ifrån suggorna är stor. Det finns andra sätt att hantera vår vildsvinsstam på och det är viktigt att ta del av kunskapen från andra länder. Rätt förvaltade är vildsvinen en resurs och ett högvilt och ska behandlas därefter. Vi ska med kraft och kunskap leda och utveckla den svenska jakten och viltvården. Att tillåta fällfångst på vildsvin är ett steg tillbaka.

Magnus Persson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)