Förändra utsökningsbalken för att kunna mäta ut ersättning för skulder

Motion 2017/18:3556 av Kent Ekeroth (SD)

av Kent Ekeroth (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förändra utsökningsbalken och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sveriges Radio uppmärksammade i mars 2017 hur Justitiekanslern betalar ut stora summor till personer som sedan tidigare har skulder till brottsoffer utan att de betalar av skulderna.

Det handlar om den ersättning personer kan få när man varit häktad och sedan friats. I fjol betalade Justitiekanslern ut drygt 60 miljoner.

Som lagen är skriven så har Kronofogden och därmed tidigare brottsoffer mycket svårt att komma åt de här pengarna.

Ett exempel på hur det kan gå till är en man i 30-årsåldern som under åren som kriminell samlat på sig många punkter i polisens belastningsregister och nästan 200000 kronor i skulder hos Kronofogden, framför allt till brottsoffer.

För några år sedan dömdes han i tingsrätten för ett grovt våldsbrott men friades i hovrätten. För det fick han över 200 000 av Justitiekanslern men inte en krona använde han till att betala skulderna till brottsoffren. Kronofogden kan nämligen enligt lag inte ta pengarna om personen som fått dem håller de separerade från övriga pengar.

Metro skrev 2011:

Kronofogden har alltså ingen möjlighet att lägga beslag på skadeståndspengarna innan de betalas ut. Det är inte tillåtet enligt utsökningsbalken. Dessutom är pengarna, enligt samma lag, fredade för utmätning till nästa dag. Den skuldsatte har alltså ett dygn på sig att flytta pengarna, sätta sprätt på dem eller placera dem på ett konto där de inte går att driva in.

– Syftet med ett skadestånd för exempelvis felaktigt frihetsberövande eller en misshandel är att ge den enskilde upprättelse för den kränkning han fått utstå. Lagstiftaren anser därför att skadeståndet i sådana fall ska vara mer skyddat för utmätning än annan egendom, säger Jerker Asplund hos Kronofogden i Stockholm.

Jag instämmer inte i den bedömningen som baseras på en gammal lag. Lagen måste ändras så att det går att mäta ut ersättning för att någon suttit häktad och sedan släppts om denne har skulder. Undantagen i bland annat 5 kap. 7 och 12 §§ utsökningsbalken ska alltså göras om eller tas bort för att säkerställa att kriminella med skulder inte kan behålla ersättningen.

Kent Ekeroth (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)