Försök till tillgrepp av fortskaffningsmedel

Motion 2017/18:3554 av Kent Ekeroth (SD)

av Kent Ekeroth (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra försök till tillgrepp av fortskaffningsmedel som är ringa straffbart och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under natten till den 1 juli förra året befann sig en 16-åring och en kamrat till honom i Norrköping. En man som satt på en balkong såg när de bägge ungdomarna försökte att stjäla en moped och ringde till polisen.

När en patrull kom till platsen försökte duon springa från platsen – men de blev infångade 16-åringen åtalades för försök till tillgrepp av fortskaffningsmedel.

Norrköpings tingsrätt slog fast att det är bevisat att 16-åringen verkligen försökte stjäla mopeden. Domstolen anser dock att en mopedstöld är att betrakta som ett ringa tillgrepp av fortskaffningsmedel.

Ett försök till tillgrepp av fortskaffningsmedel som är ringa är inte straffbart, enligt tingsrätten. Domstolen slår med andra ord fast att 16-åringen visserligen har gjort sig skyldig till ett brott – men ett brott som han inte kan straffas för. Åtalet ogillades därför.

Det innebär i realiteten att det är riskfritt att försöka ta och bruka ett motorfordon eller annat motordrivet fortskaffningsmedel som tillhör någon annan. En sådan situation är orimlig och måste åtgärdas.

Regeringen bör därmed återkomma till riksdagen med ett lagförslag som gör den sortens handling straffbart, så att det får någon konsekvens även på försöksstadiet för en sådan brottslig handling.

Kent Ekeroth (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)