Kränkningsersättning till poliser och liknande yrkesgrupper

Motion 2017/18:3551 av Kent Ekeroth (SD)

av Kent Ekeroth (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kränkningsersättning till poliser och liknande grupper och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En del uppmärksammade fall på senare tid har klargjort en märklig hållning från våra domstolar beträffande framförallt våld mot poliser och lärare. SVT skriver den 12 januari 2017: Det var i samband med att två poliser skulle kontrollera en bil i Tensta som de överraskades av ett stort gäng killar som kastade sten och glasflaskor mot dem. En person dömdes för att ha kastat sten men poliserna, som var nära att träffas av de 10-tal stenar som kastades, fick ingen ersättning.

I domen skriver Solna tingsrätt att liknande angrepp förekommer relativt ofta i Tensta och att poliserna därför bör ha varit mentalt förberedda på det som hände.

I mars samma år hände något liknande. Hovrätten skrev: Knytnävsslaget mot Carolina har utdelats i ett skede där hon tryckt upp XX mot en vägg och slagit honom med sin batong. Gärningen har alltså skett under ett ingripande där Carolina har tillgripit våld mot XX. I denna situation måste Carolina ha haft en mental beredskap inför att mötas av fysiskt motstånd. Med beaktande av detta anser hovrätten att XX angrepp mot Carolina inte har utgjort en sådan allvarlig kränkning av hennes personliga integritet som krävs för att kränkningsersättning ska utgå.

Enligt Mårten Schultz, jurist: Det var [] inte lagstiftarens tanke, om man tar del av de förarbeten som finns från när lagen skrevs om för 15 år sedan och rätten till kränkningsersättning fick en egen regel, att poliser helt skulle undantas från sådan ersättning.

Kent Ekeroth (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)