Skärpning av straffen för vapensmuggling

Motion 2017/18:3550 av Kent Ekeroth (SD)

av Kent Ekeroth (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om straffskalan för smuggling av vapen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Lag om straff för smuggling reglerar idag smuggling av vapen. I lagen finns en särskild straffskala för narkotikabrott, där straffen är högre. Jag anser att liknande bör införas för vapensmuggling, med en högre straffskala.

Jag anser att normalgraden av smuggling av vapen bör ha en straffskala på minst ett år och max fyra år. Ringa brott upp till ett år samt grov och synnerligen grovt vapensmugglingsbrott bör ha samma straffskala som narkotikasmuggling.

Regeringen bör återkomma till riksdagen med ovanstående.

Kent Ekeroth (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)