Effektivare system för ansökan om vapenlicens

Motion 2017/18:3529 av Magnus Persson (SD)

av Magnus Persson (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett nytt system för ansökan om vapenlicenser och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag är fortfarande väntetiden för att få licens på sitt vapen väldigt lång oavsett om du har haft vapen innan eller om man söker för första gången. Vapenhandlarna måste idag begära handpenning av kunden och det finns även exempel på handlare som gått i konkurs då kostnaderna blivit för stora på grund av den långa handläggningstiden. Man kan förstå att det tar tid när någon söker licens för första gången med de kontroller som följer och detta är viktigt. Men idag tar det lika lång tid om du bara ska byta vapen inom en kategori du redan har tillstånd för och det är inte rimligt. Här bör man se över systemet så en godkänd vapenhandlare direkt kan skriva ut den nya licensen när det gäller byte av vapen inom en kategori där man redan har licens. Därefter rapporterar handlaren in till polisen de uppgifter som krävs samt bifogar kundens gamla licens. Genom att arbeta fram ett effektivare system underlättar man både för kunden och näringsidkaren.

Magnus Persson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)