Ett industrikomponentsprisindex genom Eurostat

Motion 2017/18:3520 av Mikael Jansson (SD)

av Mikael Jansson (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta initiativ till att Eurostat ska införa ett industrikomponentsprisindex för att kunna jämföra prisnivåer i olika länder på den gemensamma marknaden för komponentkostnaden för industriutrustning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverigedemokraterna är positiva till frihandel på den gemensamma marknaden i Europa och är också angelägna om att det ska fungera väl till gagn för svenska företag. Tyvärr fungerar det inte alltid så väl som man kan önska.

När svenska företag jämför marknadspriser för komponentinköp i Sverige kontra inköp i Tyskland, Italien, Frankrike, Storbritannien etc. kan stora skillnader konstateras. Detta förhållande gäller inte bara för komponenter som produceras av företag med huvudkontor utanför Sverige. Det förhållandet gäller även kända svenska publika företag. Agerandet försvaras ofta med att man har en differentierad prissättning och de anser att Sverige är ett högkostnadsland. Det är svårt att förstå hur Sverige kan definieras som ett högkostnadsland när det gäller komponenter. När det gäller lönekostnad per tidsenhet är vi onekligen ett högkostnadsland. Det är dock mycket viktigt att inse att vi strävar efter en hög automationsnivå med låg personaltäthet. Det syftar till att nå en låg personalkostnad per producerad enhet. I ett oräkneligt antal framgångsrika exporterande svenska tillverkningsindustrier har man lyckats automatisera och nå en låg personalkostnad per producerad enhet.

Trots den fria marknaden i EU har det visat sig att det ofta är väldigt svårt att få tillgång till komponenterna i EU-länder med attraktiva marknadspriser. Man hänvisar i regel till dotterbolag, agenter eller återförsäljare i Sverige som tillämpar en högre prisnivå inte sällan kallad sverigeprislista eller skandinavienprislista.

Jag vill med denna motion uppmana riksdagen att tillkännage för regeringen att ta initiativ till att Eurostat ska införa ett industrikomponentsprisindex för att kunna jämföra prisnivåer i olika länder på den gemensamma marknaden för komponentkostnaden för industriutrustning. På detta sätt synliggörs de konkurrensnackdelar som idag åläggs Sverige i och med den högre prissättningen för komponenter så som kompressorer, robotar, styrsystem, kullager, servodrifter m.m.

Mikael Jansson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)